MOJ RADIO

RADIO POSTAJE - RADIO STANICE UŽIVO

 

 

 

ONLINE - RADIO - LIVE STREAMING

 

 

 

list of 6 items

1. Ove Web stranice sadrže informacije i autorska djela (programske sadržaje) te oglasne sadržaje koji se objavljuju u skladu sa Zakonom o medijima, Zakonom

o elektroničkim medijima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i koji se mogu koristiti samo u skladu s navedenim propisima.

2. Ove web stranice su slobodne za pristup korisnicima. Iznimno, pristup pojedinim sadržajima stranica, Moj Radio može uvjetovati ispunjavanjem određenih

pretpostavki s tim da to mora biti posebno naznačeno. Pristupom web stranicama korisnik prihvaća uvjete njihovog korištenja utvrđene ovim uputama.

3. Pojam korištenja web stranica, u smislu ovih uputa, se ni u kom slučaju ne smije tumačiti u smislu iskorištavanja, eksploatacije, oponašanja, iskrivljavanja

smisla, zlonamjernog tumačenja ili drugog skrivljenog postupka u odnosu na sadržaj stranica, a kojima se povrjeđuju propisi iz točke 1. ove obavijesti.

Odstupanja od ovog pravila moraju biti izričito propisana i odobrena od osoba kojih se tiče ako je to potrebno.

4. Korištenje ovih stranica pretpostavlja ulaganje pozornosti korisnika koja se uobičajeno očekuje i zahtjeva u medijskoj komunikaciji i ove se stranice

mogu koristiti isključivo savjesno i u dobroj vjeri. Za korištenje programskih i oglasnih sadržaja na web stranicama protivno zakonskim propisima i pravilima

morala, korisnici snose kaznenu i materijalnu odgovornost.

5. Web stranice Moj Radio mogu se koristiti isključivo za osobnu uporabu. Web stranice se koriste na vlastiti rizik korisnika, te Moj Radio ne odgovara

za programske i oglasne sadržaje na web stranicama izvan slučajeva izričito određenih zakonom.

6. Moj Radio se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Osobni podaci korisnika mogu se koristiti isključivo uz njihovo

dopuštenje i u svrhe za koje je to dopuštenje traženo ili dano.

list end

 

 

 

 


Web Hosting powered by www.croadria.com

 

 

 

 

 

  

Copyright © "MOJ-RADIO" 2007.-2009.